• Art. 71. - Zwolnienie sp...
  25.02.2020

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2020

Dz.U.2019.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 71. oferta. publ. spół.


Zwolnienie spółki z obowiązku informowania o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

Komisja może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w art. 70 obowiązki spółki publicznej, pkt 1, w przypadku, gdy ujawnienie takich informacji mogłoby:
1)
zaszkodzić interesowi publicznemu lub
2)
spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki - o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych.
Art. 71. Zwolnienie spółki z obowiązku informowania o zmi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...