• Art. 104b. - Odpowiedzia...
  05.12.2020

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.12.2020

Dz.U.2020.0.2080 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 104b. oferta. publ. spół.


Odpowiedzialność karna za nieprzedstawienie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta

1.
Kto, będąc członkiem zarządu spółki publicznej, nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania przez niego oceny, o której mowa w art. 6a sprawozdanie zarządu dotyczące wierzytelności subskrybenta względem spółki,
podlega grzywnie do 20 000 zł.
2.
Grzywnę, o której mowa w ust. 1, nakłada sąd rejestrowy.
Art. 104b. Odpowiedzialność karna za nieprzedstawienie wn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...