• Ustawa o ubezpieczeniach ...
  30.11.2020

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2020

Dz.U.2019.0.2214 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. poz. 1058, poz. 1069 i poz. 1271): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 1059, poz. 1069 i poz. 1271): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. poz. 369 oraz z 2003 r. poz. 408): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 408, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. poz. 694 oraz z 2003 r. poz. 535): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. poz. 359 oraz z 2002 r. poz. 2052): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. poz. 86, poz. 1271 i poz. 2052): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. poz. 515) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1 Przypisy: 1
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1298 i poz. 1353 oraz z 2002 r. poz. 253): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. poz. 882, z 1999 r. poz. 1255, z 2000 r. poz. 554, z 2001 r. poz. 1069 i 1070 i poz. 1452 oraz z 2003 r. poz. 361): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. poz. 578): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. poz. 18, poz. 1085 i poz. 1800, z 2002 r. poz. 676 i poz. 1145 oraz z 2003 r. poz. 717) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. poz. 42 oraz z 2002 r. poz. 221, poz. 1271 i poz. 2052): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. poz. 509 oraz z 2002 r. poz. 1271 i poz. 2052): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. poz. 110 i poz. 2021): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. poz. 1207 i poz. 1801, z 2002 r. poz. 2073 oraz z 2003 r. poz. 391): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. poz. 1450 oraz z 2002 r. poz. 1271): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...