• Art. 37. o ubezp. obowiąz...
  04.06.2020

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.06.2020

Dz.U.2019.0.2214 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 37. o ubezp. obowiąz. ,


Szkoda wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych

1.
Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:
1)
jest złączona z pojazdem silnikowym albo
2)
odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.
2.
Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objęte szkody spowodowane przyczepą, która:
1)
nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo
2)
odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.
3.
Przepis ust. 1 stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.
4.
W przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem:
1)
pojazdu ciągnącego lub holującego – w przyczepie lub pojeździe holowanym oraz
2)
przyczepy lub pojazdu holowanego – w pojeździe ciągnącym lub holującym.
Art. 37. Szkoda wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...