• Art. 163. o ubezp. obowią...
  04.06.2020

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.06.2020

Dz.U.2019.0.2214 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 163. o ubezp. obowiąz. ,


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem:
1)
art. 25 zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 2, art. 95 wyłączenie stosowania przepisów rozdziału, art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji-105, art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków pkt 1 i 3, art. 124 odpowiedzialność Biura za wykonanie zobowiązań wobec zagranicznych biur narodowych i organów odszkodowawczych państw UE i 125, art. 127 zasady likwidacji szkód przez Biuro, art. 135 źródła ustalania danych przez Biuro ust. 2 i 3 - w zakresie dotyczącym art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków pkt 3 oraz art. 137 uchylony ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2004 r. jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
2)
art. 148 zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym pkt 3 lit. c, w zakresie, w którym dotyczy art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148 zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.07.2003 r. - Dz.U. z 2003 r. poz. 1152]
Art. 163. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...