• Art. 434. KSH - Ogłoszeni...
  07.03.2021

Art. 434. KSH


Ogłoszenie oferty o prawie poboru

§ 1.
Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia.
§ 2.
Ogłoszenie powinno zawierać:
1)
datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego;
2)
sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
3)
liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru;
4)
cenę emisyjną akcji;
5)
zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom;
6)
miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nie uiszczenia należnych wpłat;
7)
termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania;
8)
termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia;
9)
termin ogłoszenia przydziału akcji.
§ 3.
Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa w § 1, listami poleconymi. Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.

Dokumenty powiązane z artykułem:

odwołanie prokury Sprawdź
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej Sprawdź
Złożenie prokury przez prokurenta Sprawdź
Umowa sprzedaży udziałów Sprawdź
Umowa spółki jawnej Sprawdź
Art. 434. Ogłoszenie oferty o prawie poboru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...