• Art. 57. KRS - Dane zawar...
  25.05.2020

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2020

Dz.U.2019.0.1500 t.j. - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Art. 57. KRS


Dane zawarte w rejestrze dłużników niewypłacalnych

1.
W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:
1)
oznaczenie dłużnika, zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze;
2)
podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli, oraz w sprawach dłużników, o których mowa w art. 1086 dochodzenie w celu ustalenia zarobków, stanu majątkowego i miejsca zamieszkania dłużnika § 4 Kodeksu postępowania cywilnego – oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności – w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności – w przypadku wierzytelności niepieniężnych; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z oznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;
3)
datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.
2.
Jeżeli osoba, z różnych przyczyn, podlega obowiązkowi wpisu dwa lub więcej razy, dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się osobno w przypadku każdego wpisu.
Art. 57. Dane zawarte w rejestrze dłużników niewypłacalnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Lublin (woj. lubelskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...