• Kodeks postępowania karne...
  19.10.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.10.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej

§ 1.
Sąd orzeka karę łączną:
1)
w wyroku skazującym – w odniesieniu do kar wymierzonych za przypisane oskarżonemu tym wyrokiem przestępstwa;
2)
w wyroku łącznym – w pozostałych wypadkach.
§ 2.
Do kary łącznej orzeczonej w wyroku skazującym stosuje się odpowiednio art 575–577. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia nowej kary łącznej wyłącznie w odniesieniu do kar wymierzonych w tym samym wyroku skazującym, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ten wyrok skazujący.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...