• Art. 523. KPK - Zakres ka...
  26.05.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 523. KPK


Zakres kasacji

§ 1.
Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.
§ 1a.
Ograniczenia, o którym mowa w § 1 zdanie drugie, nie stosuje się do kasacji wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawach o zbrodnie.
§ 2.
Kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
§ 3.
Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie w razie uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia postępowania.
§ 4.
Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie dotyczą kasacji:
1)
wniesionej z powodu uchybień wymienionych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze;
2)
w wypadku określonym w art. 521 inne podmioty uprawnione do wniesienia kasacji.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 523. Zakres kasacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...