• Kodeks postępowania cywil...
  20.10.2020

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 20.10.2020

Dz.U.2020.0.1575 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
§ 1.
Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo sąd przesyła Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 2.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie wyroków, o których mowa w § 1, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
§ 3.
Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny.
§ 4.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...