• Kodeks pracy
  23.01.2021

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 23.01.2021

Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

§ 1.
Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
§ 2.
Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
Orzeczenia: 80 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...