• Kodeks pracy
  15.10.2019

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 15.10.2019

Dz.U.2019.0.1040 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania

Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
Orzeczenia: 23 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...