• Kodeks pracy
  27.09.2020

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 27.09.2020

Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania

Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
Orzeczenia: 23 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...