• Art. 241[1]. KP - Zobowią...
  30.05.2020

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2020

Dz.U.2019.0.1040 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Art. 2411. KP


Zobowiązania stron przy stosowaniu układu zbiorowego pracy

Strony, określając wzajemne zobowiązania przy stosowaniu układu, mogą w szczególności ustalić:
1)
sposób publikacji układu i rozpowszechniania jego treści;
2)
tryb dokonywania okresowych ocen funkcjonowania układu;
3)
tryb wyjaśniania treści postanowień układu oraz rozstrzygania sporów między stronami w tym zakresie.
4)
(uchylony)
Art. 2411. Zobowiązania stron przy stosowaniu ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...