• Art. 95. Konst. - Sejm i ...
  22.02.2019
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2019

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 95. Konst.


Sejm i Senat jako władza ustawodawcza

1.
Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.
2.
Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.
Orzeczenia: 2
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...