• Art. 28. Konst. - Zasada ...
  13.12.2018
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 13.12.2018

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 28. Konst.


Zasada ochrony symboli narodowych

1.
Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
2.
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3.
Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4.
Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
5.
Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...