• Art. 186. Konst. - Krajow...
  11.12.2018
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 11.12.2018

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 186. Konst.


Krajowa Rada Sądownictwa

1.
Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
2.
Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Orzeczenia: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...