• Art. 147. Konst. - Skład ...
  11.12.2018
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 11.12.2018

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 147. Konst.


Skład Rady Ministrów

1.
Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
2.
W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów.
3.
Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra.
4.
W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.
Orzeczenia: 4
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...