• Art. 114. Konst. - Możliw...
  11.12.2018
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 11.12.2018

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 114. Konst.


Możliwość wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu

1.
W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.
2.
Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...