• Art. 109. Konst. - Posied...
  22.02.2019
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2019

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 109. Konst.


Posiedzenia Sejmu i Senatu

1.
Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.
2.
Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 tryb i warunki wyborów do Sejmu i Senatu ust. 3 i 5.
Orzeczenia: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...