Query failed: connection to localhost:9313 failed (errno=111, msg=Connection refused). Rozdział 2. Wyłączenie sędziego - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - KPSW
  • Kodeks postępowania w spr...
  21.01.2020

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 21.01.2020

Dz.U.2019.0.1120 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego

§ 1.
Do wyłączenia sędziego i referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis)., art. 41 przesłanki wyłączenia sędziego, wniosek o wyłączenie, art. 41a pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego i art. 42 tryb wyłączenia sędziego § 1–3 Kodeksu postępowania karnego.
§ 2.
O wyłączeniu sędziego rozstrzyga inny równorzędny skład sądu, przed którym sprawa się toczy. W razie niemożności utworzenia takiego składu o wyłączeniu orzeka sąd wyższego rzędu. O wyłączeniu referendarza sądowego sąd orzeka w składzie jednego sędziego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...