• Art. 8. KPSW - Odesłanie ...
  25.05.2019

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2019

Dz.U.2018.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 8. KPSW


Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego

W postępowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 cele postępowania karnego, art. 4 zasada obiektywizmu, art. 5 zasada domniemania niewinności, art 7–9, art. 13 zezwolenie na ściganie, art. 14 wszczęcie postępowania sądowego, art. 15 obowiązki Policji i innych podmiotów w zakresie postępowania karnego § 2 i 3, art. 16 pouczanie i informowanie uczestników postępowania, art. 18 czyn stanowiący wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne § 2, art. 20 naruszenie obowiązków procesowych przez obrońcę, pełnomocnika lub prowadzącego postępowanie, art. 23 obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego i art. 23a postępowanie mediacyjne Kodeksu postępowania karnego.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 8. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...