• Art. 68. KPSW - Przesłank...
  25.05.2019

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2019

Dz.U.2018.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 68. KPSW


Przesłanki stosowania pomocy prawnej

§ 1.
Jeżeli obwiniony lub świadek mieszka poza miejscowością, w której ma siedzibę właściwy sąd, prezes sądu lub sąd może zwrócić się do sądu, na którego terenie działania mieszkają te osoby, o przesłuchanie ich co do wskazanych okoliczności.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obwinionego lub świadka pozbawionego wolności.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 68. Przesłanki stosowania pomocy prawnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...