• Art. 66. KPSW - Podmioty ...
  19.08.2019

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 19.08.2019

Dz.U.2019.0.1120 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 66. KPSW


Podmioty zwolnione z obowiązku składania zeznań i występowania w charakterze biegłego

§ 1.
Osoby wymienione w art. 5 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 6 lit. a–e nie są obowiązane do składania zeznań w charakterze świadka lub do występowania w charakterze biegłego, można jednak zwrócić się o wyrażenie przez te osoby zgody na złożenie zeznań lub wystąpienie w charakterze biegłego. W razie wyrażenia zgody, wezwania dla tych osób nie mogą zawierać zagrożenia zastosowania środków przymusu, a w razie niestawiennictwa na wezwanie lub odmowy złożenia zeznań nie można do nich stosować tych środków.
§ 2.
Do osób wymienionych w art. 5 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 6 lit. f stosuje się odpowiednio § 1, jeżeli okoliczności, których zeznania lub opinie mają dotyczyć, związane są z wykonywaniem przez te osoby funkcji urzędowych lub służbowych.
§ 3.
Do osób, o których mowa w § 1 i 2, przepisy art. 5 negatywne przesłanki procesowe § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
Z osobami, o których mowa w § 1 i 2, organy prowadzące postępowanie porozumiewają się we wszystkich wypadkach, w tym również przy doręczaniu pism procesowych, za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości, a ten w razie potrzeby przez Ministra Spraw Zagranicznych. Przepis art. 613 tryb porozumiewania się sądów i prokuratorów z organami obcego państwa § 2 Kodeksu postępowania karnego stosuje się.
Art. 66. Podmioty zwolnione z obowiązku składania zeznań ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...