• Art. 116. KPSW - Odesłani...
  24.05.2019

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2019

Dz.U.2018.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 116. KPSW


Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego

Przy rozpoznawaniu roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie stosuje się odpowiednio przepisy art. 553 wyłączenie prawa do roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, art. 556 prawo do odszkodowania w razie śmierci oskarżonego § 4, art. 557 roszczenie zwrotne Skarbu Państwa i art. 558 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Kodeksu postępowania karnego.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 116. Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania kar... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...