• Art. 115. KPSW - Roszczen...
  25.05.2019

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2019

Dz.U.2018.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 115. KPSW


Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie

§ 1.
Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie należy zgłosić w sądzie okręgowym, w okręgu którego wydano orzeczenie w pierwszej instancji lub w którym nastąpiło zwolnienie zatrzymanego.
§ 2.
Roszczenia, o których mowa w § 1, przedawniają się po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie, o którym mowa w art. 114 odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie § 1, albo od daty zwolnienia zatrzymanego.
§ 3.
W przedmiocie roszczenia orzeka jednoosobowo wyrokiem sąd okręgowy na rozprawie. Postępowanie w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie oraz za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie wolne jest od kosztów.
§ 4.
Żądający odszkodowania może ustanowić pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Przepis art. 30 pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego § 2 stosuje się odpowiednio.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 115. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...