• Art. 109. KPSW - Postępow...
  01.06.2020

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2020

Dz.U.2020.0.729 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 109. KPSW


Postępowanie odwoławcze

§ 1.
W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
§ 2.
Przy rozpoznawaniu środka odwoławczego stosuje się odpowiednio także przepisy art. 425 odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji § 3 i 4, art. 426 zasada dwuinstancyjności postępowania i wewnętrzny tryb odwoławczy, art. 427 wymogi formalne środka odwoławczego, art 429–438, art 440-443, art. 447 zakres apelacji, art. 449 rozpoznanie sprawy przez sąd odwoławczy na rozprawie lub posiedzeniu, art. 453 przebieg postępowania przed sądem odwoławczym, art. 454 zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego § 1, art. 455 poprawa błędnej kwalifikacji prawnej przez sąd odwoławczy, art. 456 wyroki sądu odwoławczego, art. 462 wniesienie zażalenia a wykonanie zaskarżonego postanowienia, art. 463 uwzględnienie zażalenia przez sąd który wydał postanowienie lub przekazanie zażalenia właściwemu sądowi § 1, art. 465 odpowiednie stosowanie przepisów do zażaleń na postanowienia prokuratora §1 i 2, art. 466 sprzeciwy i zażalenia na postanowienia i art. 467 zażalenie na czynności lub ich zaniechanie Kodeksu postępowania karnego.
Art. 109. Postępowanie odwoławcze - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 13 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...