• Art. 230. KC - Zakres odp...
  23.05.2019

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2019

Dz.U.2018.0.1025 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 230. KC


Zakres odpowiedzialności posiadacza zależnego

Przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz, stosuje się odpowiednio do stosunku między właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic innego.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 230. Zakres odpowiedzialności posiadacza zależnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 93
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...