• Art. 185. - Przywrócenie...
  18.01.2020

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 18.01.2020

Dz.U.2019.0.768 t.j. - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Art. 185. KAS


Przywrócenie funkcjonariusza do służby po zakończeniu postępowania karnego

1.
W przypadku:
1)
prawomocnego umorzenia postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego ze względu na okoliczności wymienione w art. 17 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu postępowania karnego,
2)
prawomocnego uniewinnienia,
3)
uchylenia prawomocnego wyroku skazującego
– funkcjonariusza, na jego wniosek, przywraca się do służby na poprzednich warunkach.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz powinien zgłosić się do służby w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się odpowiednio postanowienia o umorzeniu postępowania albo wyroku.
3.
Przepis art. 184 uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby stosuje się odpowiednio.
Art. 185. Przywrócenie funkcjonariusza do służby po zakoń... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...