• Art. 100c. - Odpowiednie...
  16.09.2019

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.09.2019

Dz.U.2019.0.768 t.j. - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Art. 100c. KAS


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

Do czynności audytowych, o których mowa w art. 99a czynności audytowe w celu ustalenia wykonywania obowiązków, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 koordynacja i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS oraz działu IV rozdziałów 1, 2, 5, 6, 9, z wyjątkiem art. 171a metryka sprawy w aktach, oraz rozdziałów 11 i 23 Ordynacji podatkowej.
Art. 100c. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Ordy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Radca prawny
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...