• Karta Narodów Zjednoczony...
  26.10.2020

Karta Narodów Zjednoczonych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.10.2020

Dz.U.1947.23.90 - KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.

Procedura

Ogólne Zgromadzenie będzie się zbierało raz na rok na sesje zwyczajne oraz na sesje specjalne, o ile okoliczności będą tego wymagały. Sesje specjalne zwoływać będzie Sekretarz Generalny na żądanie Rady Bezpieczeństwa albo większości członków Narodów Zjednoczonych.
Ogólne Zgromadzenie uchwali swoje własne przepisy proceduralne. Będzie ono wybierało swego
przewodniczącego na każdą sesję.
Ogólne Zgromadzenie może utworzyć takie organa pomocnicze, jakie uzna za niezbędne do wypełniania swych funkcyj.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...