• Karta Narodów Zjednoczony...
  23.10.2020

Karta Narodów Zjednoczonych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2020

Dz.U.1947.23.90 - KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.

Głosowanie

1.
Każdy członek Rady Bezpieczeństwa posiadać będzie jeden głos.
2.
Do przyjęcia uchwał Rady Bezpieczeństwa w sprawach proceduralnych potrzebna jest zgodność głosów dziewięciu członków.
3.
Do przyjęcia uchwał Rady Bezpieczeństwa we wszystkich innych sprawach potrzebna jest zgodność głosów dziewięciu członków, włączając w to głosy wszystkich stałych członków, przy czym strona, biorąca udział w sporze, powinna wstrzymać się od głosowania przy zapadaniu decyzyj w sprawach, o których traktuje Rozdział VI i ustęp 3 art. 52 organizacje regionalne zajmujące się utrzymaniem pokoju,
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...