• § 68. ewid. grun. i bud. ...
  30.05.2020

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2020

Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

§ 68 ewid. grun. i bud.


Podział gruntów

1.
Grunty rolne dzielą się na:
1)
użytki rolne, do których zalicza się:
a) grunty orne, oznaczone symbolem - R,
b) sady, oznaczone symbolem - S,
c) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr;
2)
nieużytki, oznaczone symbolem - N.
2.
Grunty leśne dzielą się na:
1)
lasy, oznaczone symbolem - Ls;
2)
grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz.
3.
Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:
1)
tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B;
2)
tereny przemysłowe, oznaczone symbolem - Ba;
3)
inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem - Bi;
4)
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem - Bp;
5)
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz;
6)
użytki kopalne, oznaczone symbolem - K;
7)
tereny komunikacyjne, w tym:
a) drogi, oznaczone symbolem - dr,
b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk,
c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem - Ti,
d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem - Tp.
4.
Grunty pod wodami dzielą się na:
1)
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem - Wm;
2)
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem - Wp;
3)
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem - Ws.
5.
Sadów o powierzchni mniejszej od 0,1000 ha oraz innych użytków gruntowych o powierzchni mniejszej od 0,0100 ha nie wykazuje się w ewidencji.
6.
Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 68 Podział gruntów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...