• § 36. ewid. grun. i bud. ...
  23.10.2019

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2019

Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

§ 36 ewid. grun. i bud.


Wykazywanie w ewidencji przebiegu granic działek ewidencyjnych

Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
1)
w postępowaniu rozgraniczeniowym;
2)
w celu podziału nieruchomości;
3)
w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;
4)
w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;
5)
na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;
6)
przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;
7)
przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;
8)
w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.
§ 36 Wykazywanie w ewidencji przebiegu granic działek ewi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Koszalin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...