• § 24. ewid. grun. i bud. ...
  20.10.2019

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Stan prawny aktualny na dzień: 20.10.2019

Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

§ 24 ewid. grun. i bud.


Rejestr budynków

1.
Rejestr budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4-26 i § 64, dotyczących budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zestawionych według przynależności tych budynków do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.
2.
Rejestr budynków zawiera ponadto:
1)
informacje określające:
a) właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności,
b) trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie;
2)
oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi budynkami.
§ 24 Rejestr budynków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Koszalin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...