• Informacja o przychodach ...
  25.02.2021

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)

biznes

,

finanse

,

podatki

,

praca

,

spółki

,

urząd skarbowy

,

przedsiębiorca

|

druki podatkowe

,

druki urzędowe

,

formularze

,

informacje

,

przedsiębiorca


Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) składana jest wyłącznie przez podatników rozliczających przychody spółek: cywilnej lub jawnej w ryczałtowej formie opodatkowania. Danych z PIT-28/B nie można wpisywać na załączniku PIT-28/A. Prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej powinien złożyć jeden załącznik z tytułu spółki oraz drugi, w którym zostaną wskazane prywatne przychody. Jeżeli podatnik występuje tylko i wyłącznie jako wspólnik musi złożyć PIT-28 oraz PIT-28B, bez konieczności składania PIT-28/A. Dopiero po dokonaniu wyodrębnienia powyższych przychodów osobno na PIT-28/A i PIT-28/B – należy je wpisać łącznie w PIT-28. Deklarację PIT-28 oraz załączniki do niej, składają osobno wspólnicy, a nie spółka cywilna lub jawna będąca jedynie umową, a nie osobą prawną W przypadku, gdy podatnik jest wspólnikiem wielu spółek składa on jeden załącznik PIT-28/B, na którym wskazuje wszystkie spółki. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to nadana przez prawo podatkowe możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ta forma opodatkowania przysługuje rozpoczynającym działalność lub posiadającym przychody z danej działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy, które nie przekraczają 150 000 euro i nieopłacającym podatku w formie karty podatkowej. Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać takie formy działalności: apteki, lombardy, wykonywanie wolnego zawodu innego niż określonego w ustawie, np. w zakresie pośrednictwa finansowego, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, detektywistycznych i ochroniarskich itp.
Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Pobierz PDF
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...