• Art. 39. - Obowiązki pod...
  20.03.2019

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Stan prawny aktualny na dzień: 20.03.2019

Dz.U.2018.0.151 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Obserwuj akt

Art. 39. zwal. zakaż.


Obowiązki podmiotów wykonujących decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie

1.
Lekarz sprawujący opiekę nad osobą poddaną hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie na podstawie decyzji, o której mowa w art. 33 uprawnienia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ust. 1, ma obowiązek poinformowania tej osoby o przyczynach zastosowania tego środka.
2.
W przypadku niewyrażenia zgody na hospitalizację, izolację lub kwarantannę przez osobę poddaną hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie, kierownik podmiotu leczniczego, w którym umieszczona jest ta osoba, ma obowiązek powiadomienia jej o przysługujących jej środkach odwoławczych.
3.
Kierownik podmiotu leczniczego, w którym wykonywana jest decyzja, o której mowa w art. 33 uprawnienia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ust. 1, jest obowiązany do powiadomienia rodziny lub osoby wskazanej przez osobę poddaną hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie, o poddaniu tej osoby hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie.
4.
Informację o wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje się do dokumentacji medycznej pacjenta.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...