• Ustawa o podatku dochodow...
  15.12.2019

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.12.2019

Dz.U.2019.0.1387 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 7a. (uchylony)

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...