• Art. 45d. - Rozporządzen...
  19.02.2020

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.02.2020

Dz.U.2019.0.1387 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 45d. pod. doch.od osób fi


Rozporządzenie w sprawie wzoru zeznania podatkowego podatnika osiągającego dochody z działalności zagranicznej jednostki kontrolowanej

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1aa, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, zagranicznej jednostki kontrolowanej i urzędu skarbowego, do którego jest kierowane zeznanie, oraz poprawne obliczenie podatku przez podatnika.
Art. 45d. Rozporządzenie w sprawie wzoru zeznania podatko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...