• Art. 23y. - Oświadczenie...
  11.12.2019

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 11.12.2019

Dz.U.2019.0.1387 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 23y. pod. doch.od osób fi


Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

1.
Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
2.
W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:
1)
sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
2)
ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
3.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:
1)
oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji - w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;
2)
nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.
4.
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
5.
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23za inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ust. 1.
Art. 23y. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Radca prawny
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...