• Art. 18. pod. dochod. fiz...
  20.04.2019

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2019

Dz.U.2018.0.1509 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 18. pod. doch.od osób fi


Przychód z praw majątkowych

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Art. 18. Przychód z praw majątkowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 196 Interpretacje: 48 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...