• Ustawa o kinematografii
  24.10.2020

Ustawa o kinematografii

Stan prawny aktualny na dzień: 24.10.2020

Dz.U.2019.0.2199 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 19 obowiązek wpłat na rzecz Instytutu oraz art. 31 zmiana ustawy o kinematografii
pkt 23 w zakresie art. 45b , które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.07.2005 r. - Dz.U. z 2005 r. poz. 1111]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...