• Art. 6. - Zadania minist...
  30.10.2020

Ustawa o kinematografii

Stan prawny aktualny na dzień: 30.10.2020

Dz.U.2019.0.2199 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Obserwuj akt

Art. 6. kinemat.


Zadania ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

1.
Zadania organów administracji rządowej w zakresie kinematografii realizuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "ministrem".
2.
Do zakresu działania ministra należy w szczególności:
1)
projektowanie kierunków realizacji polityki kulturalnej państwa w dziedzinie kinematografii;
2)
zapewnienie powszechnego dostępu społeczeństwa do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
3)
tworzenie warunków do rozwoju wszystkich gatunków i rodzajów twórczości filmowej;
4)
wspieranie rozwoju artystycznego młodych twórców;
5)
wspieranie edukacji i doskonalenia zawodowego oraz ochrony zawodów filmowych;
6)
wspieranie upowszechniania kultury filmowej i działanie na rzecz rozwoju społecznego ruchu filmowego oraz piśmiennictwa filmowego.
Art. 6. Zadania ministra właściwego do spraw kultury i oc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...