• Art. 21. - Fundusze Inst...
  29.10.2020

Ustawa o kinematografii

Stan prawny aktualny na dzień: 29.10.2020

Dz.U.2019.0.2199 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Obserwuj akt

Art. 21. kinemat.


Fundusze Instytutu

1.
Instytut tworzy:
1)
fundusz statutowy;
2)
fundusz rezerwowy;
3)
inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z odrębnych przepisów.
2.
Fundusz statutowy odzwierciedla wartość mienia otrzymanego przez Instytut w momencie utworzenia.
3.
Fundusz statutowy zwiększa się o:
1)
dotacje celowe na inwestycje służące realizacji zadań Instytutu;
2)
wartość mienia otrzymanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;
3)
zysk netto, z uwzględnieniem ust. 5.
4.
Fundusz statutowy zmniejsza się o:
1)
wartość mienia przekazanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;
2)
straty netto nieznajdujące pokrycia w funduszu rezerwowym.
5.
Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto. Odpis na fundusz rezerwowy nie może być niższy niż 10 % zysku netto. Instytut może zaniechać odpisu, gdy stan funduszu rezerwowego przekroczy równowartość 2 % kosztów działalności Instytutu w roku obrotowym.
6.
Fundusz rezerwowy przeznacza się na pokrycie straty netto.
Art. 21. Fundusze Instytutu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...