• Art. 15. - Skład Rady In...
  26.10.2020

Ustawa o kinematografii

Stan prawny aktualny na dzień: 26.10.2020

Dz.U.2019.0.2199 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Obserwuj akt

Art. 15. kinemat.


Skład Rady Instytutu i członkostwo w Radzie

1.
Rada składa się z jedenastu członków powoływanych na okres 3 lat przez ministra.
2.
W skład Rady minister powołuje:
1)
trzech członków zgłoszonych przez twórców filmowych;
2)
jednego członka zgłoszonego przez producentów filmowych;
3)
jednego członka zgłoszonego przez związki zawodowe działające w sferze kinematografii;
4)
pięciu członków zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 19 obowiązek wpłat na rzecz Instytutu, ust. 1-5;
5)
jednego członka reprezentującego ministra.
3.
Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej sześciu członków. Rada może w czasie kadencji dokonać, w tym samym trybie, zmiany jej przewodniczącego.
4.
Nie można pełnić funkcji członka Rady przez więcej niż dwie kolejno po sobie następujące kadencje.
5.
Za pełnienie funkcji członka Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
Art. 15. Skład Rady Instytutu i członkostwo w Radzie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...