• Art. 97. - Wymiana prawa...
  08.04.2020

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 08.04.2020

Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 97. kierujący poj.


Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie UE na polskie krajowe prawo jazdy

1.
Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby posiadającej prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej wymieni z urzędu to prawo jazdy na polskie krajowe prawo jazdy w przypadku:
1)
wydania wyroku sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, postanowienia sądu lub postanowienia prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy;
2)
otrzymania od organu kontroli ruchu drogowego wniosku o skierowanie osoby na badanie lekarskie lub na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
3)
zaistnienia przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1.
2.
Osobie, o której mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 3, wymiany prawa jazdy dokonuje marszałek województwa mazowieckiego.
3.
Do wymiany, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego i art. 14 tryb wydawania prawa jazdy osobie posiadającej krajowe prawo jazdy wydane za granicą.
4.
Wymienianego prawa jazdy nie wydaje się do czasu ustania przyczyny, która spowodowała wymianę dokumentu.
Art. 97. Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo człon... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...