• § 64. - Parametry techni...
  01.12.2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2020

Dz.U.2002.12.116 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Obserwuj akt

§ 64 bud. autostrad


Parametry techniczne stanowisk postojowych i jezdni manewrowej przy stanowiskach postojowych

1.
Wymiary stanowisk postojowych nie powinny być mniejsze niż określone w poniższych tabelach:
1)
dla samochodów osobowych:

tabela

2)
dla samochodów ciężarowych i autobusów:

Rodzaj pojazdu Usytuowanie w stosunku do jezdni a[°]**) Długość [m] Szerokość [m]
90 8,00 3,50
Samochód ciężarowy 0 15,00 3,00
90 10,00 4,00
Autobus 0 19,00 3,00
90*) 19,00 3,50
Samochód ciężarowy z przyczepą 60*) 19,00 3,50
lub członowy 0 30,00 3,00


*) Stanowisko postojowe samochodów ciężarowych z przyczepami lub członowych należy wykonywać jako przelotowe.
**) Wymiary stanowisk postojowych przy innych kątach usytuowania w stosunku do jezdni, niż podano w pkt 1 i 2, należy ustalać z zachowaniem wymiarów podanych dla a = 90°.
2.
Szerokość jezdni manewrowej przy stanowiskach postojowych nie powinna być mniejsza niż określona w poniższej tabeli:

Rodzaj pojazdu Usytuowanie w stosunku do krawędzi jezdni a [°] Szerokość jezdni manewrowej [m]
Samochód osobowy 90 5,00
60 4,00
45 3,50
0 3,00
Samochód ciężarowy 90 12,00
60 7,50
45 6,00
0 3,50
Autobus 90 16,00
60 10,00
45 7,50
0 3,50


3.
Pozostałe parametry techniczne jezdni manewrowej i stanowisk postojowych na MOP nie powinny być mniejsze niż określone w poniższej tabeli:

Jednostka Rodzaj pojazdu użytkującego jezdnię
Parametr jezdni miary osobowy osobowy z przyczepą ciężarowy lub autobus
Szerokość jezdni jednokierunkowej:
1) bez krawężników m 3,00 3,50 4,50
2) w krawężnikach m 4,50 4,50 4,50
Promień łuku:
1) w planie m 15 30 30
2) w przekroju podłużnym:
a) wypukły m 250 250 250
b) wklęsły m 150 150 150
Promień wewnętrznej krawędzi jezdni m 6,00 10,00 10,00
Prędkość projektowa km/h 30
Pochylenie podłużne stanowisk nie większe niż % 2,5
Pochylenie poprzeczne stanowisk w przedziale od-do:
1) nawierzchnia ulepszona % 1,5 - 2,5
2) nawierzchnia nieulepszona % 2,5 - 3,5


4.
Nawierzchnię stanowisk postojowych dla samochodów dla osób niepełnosprawnych wykonuje się jako twardą ulepszoną. Zabrania się stosowania nawierzchni twardych nieulepszonych, gruntowych i ażurowych.
§ 64 Parametry techniczne stanowisk postojowych i jezdni ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...