• § 45. - Zasady projektow...
  02.12.2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.12.2020

Dz.U.2002.12.116 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Obserwuj akt

§ 45 bud. autostrad


Zasady projektowania i wykonania łącznicy, odcinki osi jezdni łącznicy w planie

1.
Oś jezdni łącznicy w planie powinna składać się z odcinków prostych i odcinków krzywoliniowych.
2.
Odcinek krzywoliniowy może zawierać łuk kołowy, kombinacje łuków kołowych i krzywych przejściowych, a także inne rodzaje krzywych.
3.
Łącznica powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, żeby było zachowane bezpieczeństwo ruchu pojazdu poruszającego się z prędkością projektową po nawierzchni zwilżonej wodą.
4.
Wymagania, o których mowa w ust. 3, uznaje się za spełnione, jeżeli:
1)
wartości promienia łuku kołowego w planie oraz pochylenia poprzecznego jezdni łącznicy odpowiadają wymaganiom określonym w § 43 ust. 3,
2)
parametry geometryczne łącznicy nie przekraczają wartości granicznych określonych w poniższej tabeli:

Prędkość projektowa Najmniejszy Dopuszczalne pochylenie podłużne [%] Najmniejszy promień łuku w przekroju podłużnym [m]
łącznicy [km/h] parametr klotoidy łącznicy zjazdowej łącznicy wjazdowej wypukłego
[m] na wzniesieniu na spadku na wzniesieniu na spadku na łuku w planie na prostej w planie wklęsłego
80 100 5 4 4 5 4.500 3.000 2.000
70 90 5 4 4 5 3.200 2.000 1.400
60 75 6 5 5 6 2.700 1.700 1.000
50 60 6 5 5 6 1.400 1.000 750
40 40 6 6 6 7 700 500 500
30 25 6 6 6 7 500 200 250


3)
odległość widoczności na łącznicy jest nie mniejsza niż określona w § 117.
§ 45 Zasady projektowania i wykonania łącznicy, odcinki o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...