• Art. 1. pr. telek. - Zakr...
  01.04.2020

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 01.04.2020

Dz.U.2019.0.2460 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 1. prawo telekom.


Zakres przedmiotowy ustawy

1.
Ustawa określa:
1)
zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu
sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług towarzyszących, zwanej dalej „działalnością telekomunikacyjną”;
2)
prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
3)
prawa i obowiązki użytkowników oraz użytkowników urządzeń radiowych;
4)
warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych;
5)
warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych;
6)
warunki świadczenia usługi powszechnej;
7)
warunki ochrony użytkowników usług, w szczególności w zakresie prawa do prywatności i poufności;
8)
warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją;
9)
warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;
10)
zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji;
11)
wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe;
12)
funkcjonowanie administracji telekomunikacji, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji;
13)
wymagania dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych.
2.
Celem ustawy jest stworzenie warunków dla:
1)
wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych;
2)
rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej;
3)
zapewnienia ładu w gospodarce numeracją, częstotliwościami oraz zasobami orbitalnymi;
4)
zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych;
5)
zapewnienia neutralności technologicznej;
6)
zapewnienia użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostępu do usług telekomunikacyjnych
równoważnego poziomowi dostępu, z jakiego korzystają inni użytkownicy końcowi.
3.
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655).
Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 33 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...