• II AKa 168/11 - Wyrok Sąd...
  23.10.2016

II AKa 168/11

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 27 maja 2011 r.

Teza

Po zmianie przepisu art. 89 KK, na skutek nowelizacji Kodeksu karnego z dniem 8 czerwca 2010 roku (Dz.U. Nr 206, poz. 1589), mocą której wprowadzony został § 1a do tego przepisu, nie wydaje się możliwe podtrzymanie dotychczasowej wykładni jego § 1, także w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, zgodnie z którą, nie jest (nie było), dopuszczalne orzeczenie bezwzględnej kary łącznej na skutek połączenia tego rodzaju kary, z karą której wykonanie warunkowo zawieszono.
Podkreślić przy tym trzeba, że w omawianym zakresie przepis art. 89 § 1 KK nie został znowelizowany. Jedyna jego zmiana polega bowiem na doprecyzowaniu, że określa on przesłanki orzeczenia kary w wyroku łącznym, a nie w wyroku „zwykłym". Ustawodawca dał tym samym wyraz przekonaniu, że także dotychczasowa treść tego przepisu nie stanowiła przeszkody do orzeczenia bezwzględnej kary łącznej na skutek połączenia kar, z których jedna orzeczona była jako kara bezwzględna.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 86 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Przewodniczący: SSA Mariusz Żak (spr)
Sędziowie: SSA Beata Basiura
SSA Jolanta Śpiechowicz
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...