• VI SA/Wa 1430/12 - Wyrok ...
  18.10.2017

VI SA/Wa 1430/12

Wyrok
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2012-10-04

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Ewa Frąckiewicz /przewodniczący/
Halina Emilia Święcicka
Urszula Wilk /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2012 r. sprawy ze skargi K. K. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na [...]-[...] września 2011 r. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego oddala skargę

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...